Đất hành lang giao thông có được bồi thường không?

Thông tin tác giả | Tham khảo

Hành lang an toàn đường bộ là một dải đất quan trọng nằm dọc theo hai bên của đường bộ, được tính từ mép ngoài của đất đường bộ mở rộng ra hai bên. Mục đích của việc xác định và duy trì hành lang an toàn đường bộ là để đảm bảo an toàn giao thông và ngăn chặn các tác động tiêu cực có thể xảy ra từ các hoạt động xây dựng hoặc sử dụng đất không đúng quy định trong khu vực này. Vậy đối với Đất hàng lang giao thông có được bồi thường không?

Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Thu hồi đất là một quy trình pháp lý quan trọng trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó Nhà nước có quyền quyết định thu lại quyền sử dụng đất từ những cá nhân hoặc tổ chức đã được trao quyền sử dụng đất. Việc thu hồi đất có thể diễn ra trong nhiều trường hợp khác nhau, bao gồm việc sử dụng đất vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội hoặc khi người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Tại Khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013, quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nêu rõ: “Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường”. Điều này có nghĩa là, khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất, nếu người sử dụng đất đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Điều 75, họ sẽ nhận được sự bồi thường thích đáng.

Theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai năm 2013, các điều kiện để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm các trường hợp thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia và công cộng. Điều này đảm bảo rằng quyền lợi của người sử dụng đất được bảo vệ khi đất của họ bị thu hồi vì các lý do quan trọng của quốc gia.

Hơn nữa, tại Điều 94 của Luật Đất đai năm 2013, quy định về việc bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn. Cụ thể, nếu Nhà nước xây dựng các công trình công cộng, quốc phòng, an ninh có hành lang bảo vệ an toàn nhưng không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn, người sử dụng đất sẽ được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất cũng như thiệt hại về tài sản gắn liền với đất, theo quy định của Chính phủ. Điều này đảm bảo rằng người sử dụng đất không bị thiệt thòi khi đất của họ bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng của Nhà nước.

Đất hành lang giao thông có được bồi thường không?

Ngoài ra, tại Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, đã quy định chi tiết về việc bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất và thiệt hại tài sản gắn liền với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ. Nghị định này cung cấp một khung pháp lý chi tiết, nhằm bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất và đảm bảo sự công bằng trong việc bồi thường khi đất của họ bị ảnh hưởng bởi các dự án của Nhà nước.

Đất hàng lang giao thông có được bồi thường không?

Hành lang an toàn không chỉ đóng vai trò bảo vệ cấu trúc của đường bộ mà còn đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông bằng cách tạo ra một khu vực đệm giữa đường bộ và các công trình xây dựng, cây cối hoặc các chướng ngại vật khác. Việc xác định và quản lý hành lang an toàn đường bộ được thực hiện dựa trên các quy định của pháp luật, nhằm ngăn chặn việc xây dựng trái phép và đảm bảo rằng các hoạt động trong khu vực này không gây ảnh hưởng xấu đến an toàn giao thông.

Khoản 2 và Khoản 4 Điều 43 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định rõ ràng về việc sử dụng đất trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Cụ thể, trong phạm vi này, không được phép xây dựng các công trình khác, trừ những công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạm vi đó nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Các công trình này bao gồm công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, công trình phục vụ quản lý và khai thác đường bộ, công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí.

Đối với những người đang sử dụng đất mà đất đó nằm trong hành lang an toàn đường bộ, họ được pháp luật thừa nhận và được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định. Tuy nhiên, việc sử dụng đất này không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ. Nếu việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ, chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục. Trong trường hợp không thể khắc phục được, Nhà nước sẽ thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.

Theo quy định này, nếu việc sử dụng đất nằm trong hành lang an toàn giao thông gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ mà không thể khắc phục được và buộc phải thu hồi đất, người sử dụng đất sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật. Ngoài việc bồi thường về đất, người sử dụng đất còn có thể được bồi thường cho tài sản gắn liền với đất, cây trồng, vật nuôi,

Điều 89 Luật Đất đai 2013 quy định về việc bồi thường thiệt hại về nhà và các công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất. Đối với nhà ở và công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất, nếu phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật, chủ sở hữu sẽ được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở hoặc công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Trong trường hợp phần còn lại của nhà ở hoặc công trình vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, việc bồi thường sẽ được thực hiện theo thiệt hại thực tế.

Đối với nhà và các công trình xây dựng khác gắn liền với đất, nếu bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, việc bồi thường sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội gắn liền với đất, mức bồi thường sẽ được tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Điều kiện để đất hành lang đường bộ được đền bù

Hành lang an toàn cũng giúp giảm thiểu các rủi ro từ việc phương tiện giao thông có thể va chạm với các công trình xây dựng hoặc cây cối gần đường, đồng thời cung cấp không gian cần thiết cho các hoạt động bảo trì và nâng cấp đường bộ. Trong bối cảnh phát triển hạ tầng giao thông ngày càng hiện đại, việc bảo vệ và quản lý hiệu quả hành lang an toàn đường bộ càng trở nên quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng và an toàn của hệ thống giao thông đường bộ quốc gia.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, đất trong hành lang an toàn công trình có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai. Trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất, người sử dụng đất trong hành lang an toàn công trình có đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong hành lang an toàn công trình chỉ được sử dụng đất theo các quy định cụ thể tại Điểm b của Khoản này. Điều này có nghĩa là, dù được cấp giấy chứng nhận, việc sử dụng đất vẫn phải tuân thủ các quy định và hạn chế để đảm bảo an toàn cho công trình.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất thuộc hành lang an toàn giao thông sẽ được bồi thường về đất nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Đất thuộc hành lang an toàn giao thông không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

2. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận theo quy định nhưng chưa được cấp.

Như vậy, đất thuộc hành lang an toàn giao thông, hoặc các loại đất khác, nếu không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm và có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận, thì sẽ được bồi thường về đất. Trừ trường hợp đất nông nghiệp đã được sử dụng trước ngày 01.7.2004 và người sử dụng đất là hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Điều này đảm bảo rằng, quyền lợi của người sử dụng đất trong các khu vực nhạy cảm như hành lang an toàn giao thông được bảo vệ, đồng thời khuyến khích họ tuân thủ các quy định pháp luật về sử dụng đất. Họ không chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà còn được đảm bảo quyền lợi về bồi thường khi có thu hồi đất, giúp duy trì sự ổn định và công bằng trong quản lý và sử dụng đất đai.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết giải đáp thắc mắc về vấn đề ”Đất hành lang giao thông có được bồi thường không?”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả. Mọi thắc mắc, vướng mắc xin vui lòng gửi đến Luatsugiaothong.com để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Câu hỏi thường gặp

Nhà nước thu hồi đất trong những trường hợp nào?

Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:
– Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh
– Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng.
– Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.
– Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

UBND huyện thu hồi đất trong trường hợp nào?

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:
+ Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;
+ Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
(khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai 2013)
Lưu ý: Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền thu hồi của Ủy ban nhân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất (khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai 2013).

Đánh giá bài viết post

Bài viết này có giúp ích cho bạn?

Registration confirmation will be emailed to you.