Đơn xin tạm dừng lưu hành

Thông tin tác giả | Tham khảo

Trong một số trường hợp đặc biệt với các lý do như: sửa chữa, bảo dưỡng xe, khi xe hết hạn đăng kiểm, chưa đóng các loại thuế phí như phí trước bạ hay các loại bảo hiểm… mà các phương tiện giao thông (thường là đối với ô tô) sẽ được phép tạm dừng lưu hành. Việc tạm dừng lưu hành đối với phương tiện giao thông phải tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định cụ thể của pháp luật giao thông chứ không được phép tự ý thực hiện. Sau đây mời các bạn hãy cùng Luật sư giao thông tìm hiểu về vấn về “Đơn xin tạm dừng lưu hành” qua bài viết dưới đây nhé.

Quy định về việc tạm dừng lưu hành

Theo quy định của pháp luật về lĩnh vực giao thông hiện hành thì việc thực hiện đăng ký tạm dừng lưu hành với cơ quan quản lý giao thông địa phương hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền là căn cứ để chủ sở hữu xe không phải nộp phí đường bộ, vậy nên đây là vấn đề mà khá nhiều người hiện đang quan tâm.

Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 9, Thông tư 70/2021/TT-BTC, trình tự các bước thủ tục xin tạm dừng lưu hành xe ô tô sẽ tuân theo trình tự sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ bao gồm các thành phần trên đến Sở Giao thông vận tải nơi quản lý, cấp phép hoạt động kinh doanh vận tải hoặc nơi sử dụng phương tiện (đối với trường hợp mang phương tiện đến địa phương khác sử dụng).

Bước 2: Sở Giao thông vận tải kiểm tra hồ sơ có đáp ứng các điều kiện dưới đây hay không:

Các xe đề nghị tạm dừng lưu hành là xe kinh doanh vận tải và thuộc sở hữu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp ở đây bao gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải.

Thời gian đề nghị tạm dừng lưu hành của từng xe phải liên tục từ 30 ngày trở lên.

Trường hợp đã đủ các điều kiện trên: Sở Giao thông vận tải sẽ ký xác nhận vào Đơn xin tạm dừng lưu hành, lập Biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu kinh doanh vận tải.

Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

Trường hợp chưa đủ các điều kiện trên: Sở Giao thông vận tải sẽ ra Thông báo về việc không đủ điều kiện đăng ký tạm dừng lưu hành và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

Thời gian thực hiện: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

Bước 3: Lập hồ sơ nộp cho đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin nghỉ lưu hành bản chính (có xác nhận của Sở Giao thông vận tải)

– Biên bản tạm giữ phù hiệu, biển hiệu (đối với xe thuộc diện cấp biển hiệu, phù hiệu)

– Biên lai thu phí sử dụng đường bộ (bản sao).

Bước 4: Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện:

Tiến hành lập Biên bản thu Tem nộp phí sử dụng đường bộ trong thời gian 02 ngày làm việc.

Trường hợp chưa đủ điều kiện:

Ra thông báo về việc chưa đủ điều kiện thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ và yêu cầu hoàn thiện lại hồ sơ, thực hiện trong thời gian 02 ngày làm việc.

Bước 5: Ngày Sở Giao thông vận tải xác nhận vào Đơn xin tạm dừng lưu hành là căn cứ xác định thời gian tạm dừng lưu hành. Do đó: 

Nếu thời gian nghỉ lưu hành thực tế lớn hơn so với thời gian dự kiến trên 30 ngày:

Doanh nghiệp phải làm thủ tục xin tạm dừng lưu hành xe ô tô bổ sung bằng cách gửi Đơn xin tạm dừng lưu hành gửi Sở Giao thông vận tải xác nhận bổ sung. Thời gian thực hiện là chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc nghỉ lưu hành theo dự kiến.

– Trường hợp thời gian nghỉ lưu hành thực tế lớn hơn so với thời gian dự kiến không quá 30 ngày:

Doanh nghiệp không phải làm Đơn xin tạm dừng lưu hành bổ sung.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp chưa nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe đề nghị tạm dừng lưu hành tính đến thời điểm tạm dừng lưu hành thì vẫn phải nộp đủ phí sử dụng đường bộ cho đơn vị đăng kiểm tính đến thời điểm dừng lưu hành.

Ví dụ : Xe của ông A xin nghỉ lưu hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 (Đơn xin tạm dừng lưu hành dự kiến nghỉ 02 tháng). Hồ sơ đã được Sở Giao thông vận tải xác nhận và nộp cho đơn vị đăng kiểm. Thực tế, xe của ông A dừng lưu hành đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2023 (quá thời gian dự kiến xin dừng lưu hành 02 tháng).

– Trường hợp ông A làm Đơn xin tạm dừng lưu hành gửi Sở Giao thông vận tải xác nhận bổ sung việc tạm dừng lưu hành để được xác định xe thuộc diện không chịu phí đến hết tháng 01 năm 2023.

– Trường hợp ông A không làm Đơn xin tạm dừng lưu hành hoặc làm Đơn xin tạm dừng lưu hành đã có xác nhận của Sở Giao thông vận tải nhưng không nộp cho đơn vị đăng kiểm trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao thông vận tải xác nhận thì ông A phải nộp phí từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2023.

Đơn xin tạm dừng lưu hành

Đơn xin tạm dừng lưu hành

Đơn xin tạm dừng lưu hành là biểu mẫu được đơn vị sở hữu xe soạn thảo và gửi lên cơ quan có thẩm quyền với mục đích nhằm mục đích xác định xe đang dừng sử dụng, và xác định xe này thuộc diện không chịu phí sử dụng đường bộ. Mẫu đơn đang được sử dụng hiện nay được ban hành kèm theo Thông tư 70/2021/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, miễn phí sử dụng đường bộ.

Mời bạn xem và tải về Đơn xin tạm dừng lưu hành tại đây:

Hướng dẫn soạn thảo Đơn xin tạm dừng lưu hành

– Tên đơn vị: Ghi tên đơn vị hiện đang sở hữu xe

– Kính gửi: Sở giao thông vận tải nơi quản lý, cấp phép hoạt động kinh doanh vận tải hoặc nơi sử dụng phương tiện (đối với trường hợp mang phương tiện đến địa phương khác sử dụng).

– Ghi đầy đủ tên, số giấy phép đăng kí kinh doanh, địa chỉ của doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp)

– Điền đầy đủ các thông tin của xe xin tạm dừng lưu hành vào bảng.

– Ghi rõ Thời gian dự kiến tạm dừng hoạt động

– Ký, đóng dấu

Thủ tục đề nghị lưu hành lại

Câu hỏi: Chào luật sư, bố tôi có một chiếc xe ô tô khá cũ và do bố tôi bị ốm nên không sử dụng nữa nên đã làm thủ tục xin tạm dừng lưu hành được hơn 1 năm nay. Đến bây giờ sức khỏe bố tôi đã ổn định và có nhu cầu muốn sử dụng lại ô tô để đi lại thì cần phải thực hiện thủ tục xin lưu hành lại như thế nào ạ?. Mong luật sư giải đáp.

Theo quy định của tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 70/2021/TT-BTC, khi doanh nghiệp có nhu cầu lưu hành lại các xe đã đề nghị tạm dừng lưu hành thực hiện các thủ tục sau:

– Doanh nghiệp gửi đơn vị đăng kiểm nơi đã nộp hồ sơ đề nghị dừng lưu hành hồ sơ đề nghị cấp lại Tem nộp phí sử dụng đường bộ, gồm:

+  Đơn đề nghị cấp lại Tem nộp phí sử dụng đường bộ.

+ Biên bản thu Tem nộp phí sử dụng đường bộ (bản chính).

– Đơn vị đăng kiểm kiểm tra hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo hoặc số ngày thực tế xe dừng lưu hành (tính từ thời điểm tạm dừng lưu hành đến ngày đề nghị lưu hành trở lại) chưa đảm bảo thời gian liên tục từ 30 ngày trở lên thì đơn vị đăng kiểm ra Thông báo chưa đủ điều kiện xét thuộc diện không chịu phí.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo, số ngày thực tế xe dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên và có đủ xác nhận của Sở Giao thông vận tải, đơn vị đăng kiểm tính toán số phí được bù trừ, số phí phải nộp bổ sung (nếu có) trên cơ sở mức thu của một tháng chia cho 30 ngày và nhân với số ngày nghỉ lưu hành.

+ Trường hợp xe chưa được nộp phí kể từ ngày dừng lưu hành thì số phí phải nộp sẽ được tính từ thời điểm đăng ký lưu hành trở lại cho đến chu kỳ đăng kiểm tiếp theo, theo quy định.

+ Trường hợp xe đã được nộp phí thì sẽ được bù trừ số phí tương ứng trong thời gian nghỉ lưu hành vào số tiền phí phải nộp của kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm ký Quyết định bù trừ phí sử dụng đường bộ.

Ví dụ : Ngày 01 tháng 01 năm 2022, doanh nghiệp X nộp phí cho xe ô tô với chu kỳ 18 tháng (đến ngày 30 tháng 6 năm 2023). Sau 01 tháng hoạt động, doanh nghiệp xin dừng hoạt động xe đến hết năm 2022 và được cơ quan quản lý cho dừng hoạt động 11 tháng. Ngày 01 tháng 01 năm 2023, khi xe đăng ký lưu hành trở lại, đơn vị đăng kiểm cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ có thời hạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2024 (cộng thêm 11 tháng kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2023).

Mời bạn xem thêm:

Trên đây là bài viết giải đáp thắc mắc về vấn đề ” Đơn xin tạm dừng lưu hành”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả. Mọi thắc mắc, vướng mắc xin vui lòng gửi đến Luatsugiaothong.com để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Câu hỏi thường gặp

Xe tạm dừng lưu hành có phải nộp phí không?

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện có hiệu lực từ ngày 01/11/2014 thì đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký lưu hành (có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe), bao gồm:
+ Xe ô tô, máy kéo; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là ô tô);
+ Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự (sau đây gọi chung là mô tô).
– Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính quy định xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau:
+ Bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai;
+ Bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;
+ Bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên;
+ Xe kinh doanh vận tải thuộc các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên;
+ Xe ô tô không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ, chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của doanh nghiệp, hợp tác xã như: nhà ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm nghiệp và xe ô tô dùng để sát hạch của tổ chức đào tạo dạy nghề lái xe.

Các trường hợp nào được xin tạm dừng lưu hành xe ô tô?

Việc tạm dừng lưu hành xe ô tô có thể xảy ra trong một số trường hợp đặc biệt. Chủ sở hữu xe ô tô phải tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông và thực hiện các thủ tục tạm ngừng lưu hành xe theo quy định của cơ quan quản lý giao thông địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền. Việc không tuân thủ có thể bị xem là vi phạm và chịu mức phạt tương ứng theo quy định của pháp luật.
Tạm ngừng lưu hành do bảo dưỡng, sửa chữa: Khi xe ô tô cần thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa hoặc cải tiến, chủ sở hữu có thể quyết định tạm dừng lưu hành xe. Thông thường, trong trường hợp này, chủ sở hữu phải đăng ký và thực hiện các thủ tục tạm ngừng lưu hành xe tại cơ quan quản lý giao thông địa phương.
Tạm ngừng lưu hành do hết hạn đăng kiểm: Xe ô tô phải đăng kiểm định kỳ để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định. Trường hợp xe ô tô không vượt qua kiểm định, chủ sở hữu phải tạm ngừng lưu hành xe và đưa xe đến cơ sở kiểm định để sửa chữa và tái kiểm định.
Tạm ngừng lưu hành do không đóng phí trước bạ, bảo hiểm: Chủ sở hữu xe ô tô phải thực hiện việc đóng phí trước bạ và mua bảo hiểm bắt buộc đối với xe. Nếu không đóng các khoản phí này, chủ sở hữu sẽ bị cấm lưu hành xe ô tô cho đến khi thực hiện đủ các yêu cầu về thanh toán.

5/5 - (1 vote)

Bài viết này có giúp ích cho bạn?

Registration confirmation will be emailed to you.