Dự thảo mới của Bộ Công an về biển số định danh có bao nhiêu số

Thông tin tác giả | Tham khảo

Việc cấp biển số định danh sẽ là những bước đi đầu tiên để tiến tới việc cấp đăng ký xe điện tử. Điều này sẽ tạo được những thuận lợi cho việc tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử của Nhà nước, nhằm giúp cho người dân không phải mang quá nhiều giấy tờ khi tham gia giao thông, mà vẫn đảm được thông tin chính xác. Vậy khi cơ quan có thẩm quyền cấp biển số định danh thì sẽ có bao nhiêu số. Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Luật sư giao thông để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Biển số định danh có bao nhiêu số” có thể giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật.

Căn cứ pháp lý

  • Dự thảo mới của Bộ Công an

Khái niệm về biển số định danh

Hiện hành, không có văn bản quy phạm pháp luật nào đề cập đến cụm từ “Biển số định danh”. Tuy nhiên, tại Dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới (sau đây gọi tắt là Dự thảo) thì có đề cập đến cụm từ này.

Theo đó, theo nội dung của Dự thảo, có thể hiểu “Biển số định danh” là biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, cụ thể như sau:

– Đối với chủ xe là người Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân;

– Đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài;

– Đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.

Biển số định danh có bao nhiêu số?

Dự thảo mới của Bộ Công an về biển số định danh có bao nhiêu số

Biển 5 số khi định danh sẽ giữ nguyên

Dự thảo thông tư quy định, khi người dân muốn bán, cho tặng, thừa kế, trao đổi… xe có biển số theo mã định danh, chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (không giao cho người mua) và nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Riêng trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe ô tô trúng đấu giá, chủ xe nộp cho cơ quan đăng ký giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi (vì biển số xe đã chuyển quyền sở hữu theo xe).

Nếu chủ xe không làm thủ tục thu hồi biển sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

Ô tô, xe máy được ​đề xuất về biển số định danh từ 01/7/2023

Biển số xe định danh là thuật ngữ mới được đề cập đến tại dự thảo mới của Bộ Công an. Theo khoản 1 Điều 3 dự thảo, có thể hiểu, biển số xe định danh là biển số xe của chủ xe và được cấp cũng như quản lý theo mã định danh của chủ xe. Trong đó:

– Chủ xe là người Việt Nam: Biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân của chủ xe.

– Chủ xe là người nước ngoài: Biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài.

– Chủ xe là tổ chức: Biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc được quản lý theo mã số thuế.

Ngoài ra, biển số xe định danh sẽ bị thu hồi và cấp lại cho chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số khi xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe.

Quá thời hạn 05 năm, nếu chủ xe không đăng ký thì sẽ thu hồi số biển số định danh này và đưa vào kho số để thực hiện đăng ký xe theo quy định.

Đặc biệt, biển số xe đó sẽ được giữ lại trong trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú đi tỉnh khác.

Một số quy định khác liên quan đến việc cấp biển số định danh được quy định tại dự thảo như sau:

– Thời hạn cấp lại biển số định danh: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo khoản 4 Điều 7 dự thảo).

– Thủ tục đăng ký xe: Sau khi chủ xe nộp hồ sơ và được cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe, nếu xe đảm bảo đủ điều kiện được cấp biển số thì sẽ:

  • Cấp biển số mới: Chủ xe chưa được cấp biển số định danh/đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình.
  • Cấp lại theo biển số định danh cũ: Biển số định danh cũ đã được thu hồi.

– Thủ tục cấp đổi, cấp lại đăng ký xe: Chủ xe sẽ được cấp biển số mới hoặc cấp lại biển số định danh nếu đã có biển số định danh trong các trường hợp sau đây:

  • Cấp đổi biển số từ nền trắng, chữ, số màu đen sang nền vàng, chữ, số màu đen.
  • Cấp đổi từ nền vàng, chữ và số màu đen sang biển số nền trắng, chữ và số màu đen.

Như vậy, với chủ xe là người Việt Nam, sắp tới đây từ 01/7/2023 – khi dự thảo này dự kiến được thông qua, xe sẽ được quản lý thông qua mã số định danh của chủ xe.

Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều hướng dẫn chi tiết về biển số định danh. Do đó, trong thời gian tới, Bộ Công an có thể sẽ có văn bản quy định về vấn đề này.

Nguyên tắc chung về đăng ký xe, cấp biển số xe theo Dự thảo

– Xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì được đăng ký, cấp một bộ biển số xe theo quy định. Chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó. Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh); đối với chủ xe là người Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân; đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài; đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số xe đó được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình; Số biển số định danh này được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số (gọi chung là giấy chứng nhận thu hồi); quá thời hạn trên nếu chủ xe không đăng ký, cơ quan đăng ký xe sẽ thu hồi và đưa vào kho số để thực hiện đăng ký xe theo quy định.

Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác (gọi chung là di chuyển nguyên chủ) thì được giữ lại biển số xe đó (không phải đổi biển số xe).

– Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe; trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì phải được cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

– Mọi thủ tục đăng ký xe đều phải được kê khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an (gọi chung là Cổng Dịch vụ công). Sau khi kê khai thành công, Cổng Dịch vụ công gửi tin nhắn thông báo mã hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền.

Trường hợp không thực hiện được trên Cổng Dịch vụ công, do không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật, thì chủ xe kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

– Việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe. Trường hợp thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình thì người làm thủ tục nhận được kết quả trên Cổng Dịch vụ công.

– Dữ liệu điện tử các chứng từ trong thành phần hồ sơ đăng ký xe do Hệ thống đăng ký, quản lý xe (gọi chung là Hệ thống đăng ký xe) tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công hoặc cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành hoặc dữ liệu điện tử quét (scan) các chứng từ trong thành phần hồ sơ, bản chà số máy, số khung kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy có chữ ký số của cán bộ làm thủ tục hoặc cơ quan đăng ký xe (gọi chung là số hóa hồ sơ) có giá trị pháp lý như văn bản giấy.

– Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe ô tô được lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe ô tô trúng đấu giá tại Phòng Cảnh sát giao thông nơi chủ xe có trụ sở, cư trú hoặc tại Phòng Cảnh sát giao thông quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá đó.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Biển số định danh có bao nhiêu số hy vọng bài viết có ích cho độc giả. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan đến vấn đề pháp lý.

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa biển số xe định danh và biển số xe thường như thế nào?

Biển số xe định danh
– Mục đích: Định danh biển số xe theo chủ sở hữuXác định và liên kết phương tiện với chủ sở hữu hoặc tổ chức sở hữu
– Cách quản lý:
+ Mã định danh cá nhân đối với chủ xe là người Việt Nam
+ Mã định danh của người nước ngoài đối với chủ xe là người nước ngoài.
+ Mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế đối với chủ xe là tổ chức
– Cấp biển và chuyển nhượng:
+ Mỗi mã định danh sẽ có 1 biển số xe (xe hơi, xe máy). Khi thay đổi xe, biển số sẽ bị thu hồi và cấp lại cho xe mới.Chủ xe không có quyền mua bán, chuyển nhượng biển số xe.
+ Khi bán xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi biển số. Nếu không sẽ chịu trách nhiệm khi xe với biển số định danh vi phạm giao thông
– Thời hạn sử dụng: Biển số xe định danh có thời hạn sử dụng
Biển số xe thường
– Mục đích: Định danh biển số xe theo phương tiện. Không cung cấp thông tin chi tiết về chủ sở hữu hoặc tổ chức sở hữu
– Cách quản lý: Biển số xe thường quản lý theo phương tiện được cấp biển
– Cấp biển và chuyển nhượng:
+ Mỗi phương tiện có 1 biển số xe. Khi chủ xe thay đổi xe, mua xe mới thì sẽ được cấp biển mới.Chủ sở xe có quyền mua bán, chuyển nhượng biển số xe.
+ Khi bán xe, chủ xe không có trách nhiệm khi xe kèm biển số có vi phạm giao thông.
– Biển số xe thường: Sử dụng vô thời hạn

Biển số xe định danh có thời hạn bao nhiêu năm?

Chủ xe sẽ sử dụng biển số xe định danh trong thời hạn 5 năm tính từ ngày cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số. Hết hạn 5 năm, chủ xe phải thực hiện tái đăng ký để gia hạn sử dụng. 
Trong trường hợp chủ xe không tái đăng ký, biển số định danh sẽ bị thu hồi và đưa vào kho để tiến hành đăng ký xe theo quy định

4.6/5 - (7 votes)

Bài viết này có giúp ích cho bạn?

Registration confirmation will be emailed to you.